Kısırlık Tetkikleri

Kısırlık Tetkitleri

Belirli bir zaman geçmesine rağmen çocuk sahibi olamayan çiftin değerlendirilmesinde tetkiklerin detaylı ve hassas olması son derece önemlidir. Üreme organlarının düzenli çalışmasını ve gebeliği, olumlu veya olumsuz yönde etkileyen pek çok faktör ve hastalık mevcuttur. Tahliller ve incelemeler yapılırken en küçük detaylar dahi göz önünde bulundurulmalıdır.Gözden kaçırılacak küçük bir ayrıntı dahi tedavide başarı şansını etkilemektedir. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftin tüm özelliklerinin detaylı olarak bilinmesi ve tahlillerinin doğru değerlendirilmesi , kendisi için en uygun tedavinin planlanmasını sağlayacak ve başarı şansı bu oranda yüksek olacaktır.

Öncelikle hangi tahliller yapılmalıdır?

> Jinekolojik muayene ve ultrasonografi;

Jinekolojik muayene eşliğinde yapılacak vajinal ultrasonografi ile üreme organlarına ait enfeksiyonlar, bu sistemin anatomik yapısal bozukluklarının bir kısmı, rahme ait myom ve polipler, yumurtalıkların yapısı ve fonksiyonu, kistleri teşhis edilebilmektedir. Özellikle adet dönemi boyunca yumurta gelişimi ve çatlamasının gözlenmesinde faydalıdır. Adetin başlangıcından itibaren follikül gelişimi izlenerek yeterli büyüklük olan 16-20 mm'ye ulaşıp ulaşmadığı gözlenir. Bu büyüklüğe yaklaşık 12-14. günlerde ulaşılması gereklidir. Bu aşamadan sonra follikülün içindeki yumurtanın atılması ile birlikte follikül görünümünün değiştiği gözlenir. Muayene sırasında ayrıca smear testi de değerlendirilir.

> Spermiogram:

Erkekten istenecek olan sperm inceleme, sperm testi dir. 3-5 günlük bir cinsel perhizden sonra alınan numunede hacim, sperm sayısı, spermlerin şekil olarak normal olma yüzdesi, hareketlilik oranları gibi faktörler değerlendirilir, varsa bir enfeksiyon gözlenebilinir.

> Kadına ait hormon ve kan tahlilleri

Üreme sistemi ile ilgili hormonların yanısıra, diğer endokrin organlara ait hormonların bakılması gereklidir. Tam kan sayımı da önemlidir. Adetin 3. günü, sabah, aç karna yapılması öngörülen kan tahlilleri;
> FSH,
> LH,
> E2,
> Prolaktin,
> Serbest T4,
> TSH,
> Serbest Testosteron,
> 17-OH Progesteron,
> DHEA-S04,
> Androstenedion,
> Kan grubu,
> Tam kan sayımıdır.,
> Histerosalpingografi (HSG, rahim kanalları filmi):

Uterus ve tüplerin incelendiği bir testtir. Rahimdeki şekil bozuklukları, tüplerdeki tıkanmalar rahme verilen bir kontrast madde ile röntgen filmi üzerine kaydedilir. HSG olarak da adlandırılan bu tetkik sonucu tespit edilen kanalların her ikisinin de tıkalı olması kesin kısırlık nedenidir ve tüp bebek yapılmasını gerektirir. Kanallardan bir tanesi açık diğeri kapalı ise gebe kalma şansı azalmakta, kısırlık ihtimali daha da artmaktadır. Bu gibi durumda aşılama tedavisi kadının yaşına, evlilik yılına, sperm analizine göre değerlendirilip yapılabilinmektedir.

Gerektiğinde hangi ileri tetkikler yapılmalıdır?

> Laparoskopi:

Karın boşluğuna ışıklı metal bir aletle girilerek rahim, tüpler, yumurtalıklar ve kanal açıklığı gözlenir. Ameliyathane koşullarında ve hastanede genel anestezi altına yapılır. Göbek bölgesinden ve kasıktan 1 veya 2 yerden girilerek tüm karın içi gözlenir. Rahim ağzından verilen boyalı maddenin tüplerin karına açılan ucundan karın boşluğuna geçmesi izlenir. Endometriozis denilen ve çocuğu olmayan çiftlerde sık olarak görülen hastalığın teşhisi laparoskopi ile mümkün olmaktadır. Ayrıca HSG'de kuşku duyulan durumlarda, nedeni açıklanamayan kısırlıkta , genital organ anomalilerinde, açıklanamayan pelvik ağrı ve adet görememe durumlarında tanı veya tedavi amacı ile uygulanmaktadır.Gerek duyulduğunda yapılmalıdır.

> Histeroskopi:

Rahim ağzından ışıklı metal bir boru ile girilerek rahim içinin gözlenmesidir. Rahim kanalından rahim boşluğuna doğru ilerletilen bir optik sistem ile görüntü alınır, eğer bu sırada rahimde görülebilecek polip, miyom gibi patolojiler var ise aynı seansta bunları da almak mümkün olabilmektedir.

> Endometrial biopsi:

Gerek görüldüğünde yapılmalıdır. Rutin her hastaya yapılmasına gerek yoktur. Luteal faz denilen yumurtlama sonrası dönemi değerlendirmek için uygulanır. Rahim içinin yumurtlamadan sonraki değişikliklerini saptamak için rahim içinden ince bir kanül ile biopsi alınmasıdır. Alınan parça patolojik olarak incelenerek yumurtlama olup olmadığının belirtileri araştırılır. Anesteziye gerek kalmadan lokal olarak basit bir şekilde uygulanmaktadır.