Yumurtlama Takibi

Yumurtlama Takibi, Ovulasyon İndüksiyonu, Yumurta Takibi Tedavisi

Kısırlık tedavisinde eğer yumurtlama bozukluğuna bağlı bir problem var ise ilk tercih edilen ve en basit tedavi yöntemidir. Yumurtlama ile ilgili problemler kısırlık nedenlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Yumurtlama probleminin düzeltilmesi ile çiftler çocuk sahibi olabilmektedir. Adet düzensizlikleri yada hormon bozuklukları ovulasyonda bir problem olduğu hakkında bilgi verir.
Ancak ovulasyon (yumurtlama) olayının gerçekleşip gerçekleşmediği ancak hormon tetkiki, endometrial biyopsi ve ultrasonografi takibi ile anlaşılabilir. Burada önemli faktör hastanın tüplerinin açık ve sağlıklı olması, ayrıca eşinin sperm sayısının normal sınırlarda olması gerekmektedir. Yoksa başarı şansı oldukça düşüktür.

Yumurtlama Takibi Tedavisi (Ovulasyon İndüksiyonu) Nasıl Uygulanır?

Gerekli tahliller yapıldıktan ve transvaginal ultrasonografi muayenesinden sonra ovulasyon indüksiyonuna karar verilebilir. Bu şekilde hastanın yumurtasının gelişip gelişmediği ve yumurtanın ne zaman çatlayacağı tam olarak saptanabilir. Ovulasyon indüksiyonu çeşitli ilaçlarla yapılmaktadır. Bu amaçla Clomiphene citrate, HMG (Human menopozal gonadotropin), FSH verilebilir. Yumurtlamayı uyaran bu ilaçlardan hangisi hastaya uygunsa, gerekli dozda ve zamanda başlanır. Yumurtaların içinde bulunduğu kesecikler (follikül) belli bir büyüklüğe ulaşana kadar bu ilaçlara devam edilir ve ilaçlar kullanılırken ultrasonografi takibi ile hasta izlenir. Folliküller belirli bir büyüklüğe ulaşınca (18-20 mm civarında) çatlatma iğnesi (hCG) yapılır. Bundan sonra cinsel ilişki önerilir (timed coit). Cinsel ilişkinin sıklığı ve zamanı doktor tarafından belirlenir. Bu tedavi ile gebelik oluşmaz ise 3-4 ay kadar aynı şekilde tekrarlanabilir. Ancak gene gebelik oluşmuyorsa bir sonraki aşamaya geçilir. Genellikle bundan sonraki aşama "Aşılama" yani "İntrauterin İnseminasyon" (İUİ) dur. Ovulasyon İnduksiyonu

(Yumurtlama Takibi) Tedavisinde Hangi İlaçlar Kullanılır? Klomen Tedavisi Nedir?

Klomifen Sitrat Tablet (Klomen, Gonophene v.b):

Erkekte dölleme yeteneğinin normal olduğu kısırlık (infertilite) vakalarında kadında mevcut yumurtlama sorunlarının giderilmesi amacıyla klomifen sitrat kullanılır. Normal bir adet döngüsünde hipotalamustan GnRH (gonadotropin- serbestleştirici hormon) salgılanması, hipofizin FSH ve LH salgılamasına yol açarak follikül gelişmesini ve yumurtlamayı sağlar. GnRH salgılanmasına bağlı bir sorun nedeniyle yumurtlamanın (ovülasyonun) gerçekleşmediği kadınlarda hipotalamustan GnRH salgılanmasını başlatmak amacıyla klomifen sitrat kullanılabilir.

Klomifen sitratın (klomen) tedavi öncesinde ovülasyon meydana gelmeyen kadınların %75'inde yumurtlamayı sağladığı ve bunların %35' inin gebe kaldığı bulunmuştur. Bu gebeliklerin çoğunda 1 bebek vardır; en çok %10' u ikiz gebeliktir ve %1'den daha azı çoğul doğumla sonuçlanır. Klomifen sitrat ile yumurtalık uyarılması tedavisi genellikle 4 ya da 5 siklus kullanılır ve bu zamanda yumurtlama ve gebelik oluşmazsa başka bir tedavi seçeneği tercih edilir.İleri derecede saflaştırılmış FSH:

İleri derecede saflaştırılmış FSH, bir gonadotropin olan FSH'nin ileri derecede saflaştırılmış bir preparatıdır. Gonadotropin, yumurtalıkları yumurta yapmak üzere uyaran hormondur. İleri derecede saflaştırılmış FSH, klomifen sitrat tedavisinden sonra gebe kalamayan kadınlarda folliküllerin gelişmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Ayrıca normal olarak yumurtlayan ve tüp bebek yöntemi uygulanan kadınlarda çok sayıda follikülün gelişmesini sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Koriyonik Gonadotropin (hCG):

Yumurtaları çatlatmak, ovulasyonu sağlamak için kullanılır.Koriyonik gonadotropin (hCG), aynen LH'nin yaptığı gibi follikülden yumurta salıverilmesini sağlar ve genellikle, son ileri derecede saflaştırılmış FSH, dozundan 24 saat sonra ovülasyonu (yumurtlamayı) uyarmak amacıyla kullanılır. Bu tedavi sırasında çift, hCG verildiği günden önce başlamak üzere doktorun tavsiye ettiği sıklıkta cinsel ilişkide bulunmalıdır. Aşılama (İnseminasyon) yöntemi öncesi de benzer şekilde hCG kullanılır.